OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro platbu kurzů platí tyto podmínky:

 • Všechny kurzy se platí ve dvou částech:

1. Zálohu je třeba uhradit do 7 dní od okamžiku, kdy vám potvrdím, že je na kurzu volné místo. Údaje k platbě vám zašlu na vaši emailovou adresu.

 • Zálohu zaplaťte na účet č.: 2100096862/2010 (Fio). 
 • Vámi zamluvený termín vám bude zarezervován po přijetí platby na účet.

2. Doplatek ceny kurzovného doplatíte hotově v místě konání kurzu.

Pozn. Před zaplacením zálohy se informujte telefonicky nebo emailem, jestli je volné místo!

 • Storno podmínky:

Pokud zrušíte svoji účast více než 30 dní před konáním akce: 
storno poplatek 10% složené zálohy. (Pokud byla záloha 500,- vrátím vám 450,- Kč)

Pokud zrušíte svoji účast 30 až 21 dní dní před konáním akce:
storno poplatek 50% složené zálohy. Můžete za sebe poslat někoho jiného, který vaši zálohu využije. 

Pokud zrušíte svoji účast 20 nebo méně dní před konáním akce:
storno poplatek 100% složené zálohy. Můžete za sebe poslat někoho jiného, který vaši zálohu využije.

Pokud bych musela z nějakého důvodu Váš kurz zrušit já, budou Vám peníze v plné výši vráceny zpět.

Dárkové poukazy - pokyny k platbě dárkového poukazu posílám současně s dárkovým poukazem. V případě, že si budetet přát dárkový poukaz vrátit, je možné tak učinit do 31. 12. 2018. Peníze vám v plné výši vrátím do 16. 1. 2019 zpět na účet (dřív to nejde, budu na cestách, děkuji za pochopení)

Podmínky jsou platné od 1. 12. 2018

 

 

Pro nákup keramiky z e-shopu platí tyto podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozuje Satya Veronika Helusová, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu.

2. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a  zaevidovaná. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, budu Vás obratem informovat. Pokud požadované zboží je skladem, obdržíte zásilku do šesti dnů.

3. Doprava

3.1. Osobní odběr

Při osobním odběru není účtováno žádné přepravné ani manipulační poplatek pro veškeré objednávky. Zásilku je možné si vyzvednout po předchozí domluvě. Osobní převzetí lze samozřejmě předem dohodnout na uvedených kontaktech.

3.2. Dobírka

Keramické zboží zasílám dobírkovou službou, jako křehké zboží, ČESKOU POŠTOU (při placení v eshopu můžete zaškrtnout DHL nebo UPS). Poštovné a balné se odvíjí od váhy a množství objednaného zboží. Poštovné na dobírku a křehce do 1 kg hmotnosti zboží je 130,- Kč. Při větším objemu budu předem informovat o ceně poštovného.

3.3. Zasílání Dárkových poukazů

Dárkové poukazy zasílám E-mailem ve formátu Jpg, nebo poštou na udanou adresu. Papírovou verzi poukazu zasílám jako obyčejný dopis, příplatek za poštovné je 25,- Kč a platí se současně s objednaným poukazem. 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu keramikas.cz jsou závazné, není-li uvedeno jinak. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu keramikas.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
 • Zakoupené Dárkové poukazy nelze směnit za peníze. Telefonicky nebo emailem zamluvený a oboustranné schválený termín darovaného kurzu je závazný. Termín lze změnit nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. Pokud se z nějaké důvodu majitel dárkového poukazu nemůže dohodnutého kurzu zúčastnit a omluví se později než 7 dní před začátkem kurzu, může za sebe ještě poslat náhradníka, v opačném případě poukaz propadá. Pokud bych z nějakého důvodu musela termín zrušit já, nabídnu jiný termín.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. 

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Reklamace

 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adresu satya.nika@gmail.com
 • Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na adresu satya.nika@gmail.com. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do sedmi dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.
 • Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

7. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Veronika Helusová a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se Keramika Satya - Veronika Helusová zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na satya.nika@gmail.com